Cos

La Serviciu Buy Back are dreptul sa participe orice persoana fizica cu resedinta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani, sau orice persoana juridica cu sediul in Romania (denumita in continuare „Participant”) si care detine in proprietate o Statie Radio.

Organizatorul presupune ca fiecare Participant detine cu titlu legal statia radio cu care participa la Serviciu, mai exact ca fiecare Participant este proprietarul de drept al statiei radio pe care o preda in magazin. Organizatorul nu are obligatia de a verifica si de a certifica dreptul Participantului asupra statiei radio predata in cadrul Serviciului, intreaga responsabilitate in acest sens apartinand Participantului.

Fiecare Participant la Serviciu care detine o statie radio ce indeplineste conditiile prezentului regulament si o preda, va primi din partea Organizatorului un cupon de reducere a carui valoare va fi calculata in functie de starea statiei radio, in urma unei evaluari efectuate de catre vanzator in magazin. Fiecare cupon de reducere emis de catre Organizator in cadrul Serviciului cuprinde urmatoarele informatii: datele de identificare ale Participantului (numele, prenumele, codul numeric personal pentru persoane fizice sau nume companie, adresa sediu, CUI, date reprezentant legal pentru persoane juridice), numarul de identificare al statiei radio, data emiterii cuponului de reducere, perioada de valabilitate a cuponului de reducere,  valoarea cuponului de reducere.

Valoarea acestora va fi cuprinsa intre minim 50 lei si maxim 100 lei, in functie de starea statiei radio adusa in magazin.

Pentru ca un Participant sa fie considerat valid, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- Participantul trebuie sa nu fie declarat descalificat, ca urmare a nerespectarii prezentelor conditii

- Participantul trebuie sa fie de acord cu prelucrarea datelor personale in conformitate cu prevederile prezentului regulament

- Participantul trebuie sa faca dovada identitatii sale si a faptului ca este imputernicit al firmei pe care o reprezinta, sa prezinte toate documentele solicitate si sa semneze procesul-verbal de predare-primire si declaratia pe proprie raspundere

- Participantul trebuie sa respecte conditiile de desfasurare a Serviciului; in acest sens, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu onora solicitarile venite din partea Participantilor care incalca conditiile de organizare a Serviciului printr-un act de reacredinta care poate fi considerat o frauda, o tentativa de frauda sau un abuz. Prin frauda se inteleg urmatoarele: orice actiune sau inactiune a Participantului

(i) care constituie o incalcare sau o tentativa de incalcare a obligatiilor sale legale sau a celor asumate prin participarea la Serviciu, cu intentia de a produce fie companiei ARTERO BUSINESS SRL, fie unui tert, un prejudiciu de orice natura sau de a obtine un folos necuvenit pentru sine sau pentru o alta persoana sau

(ii) care are drept consecinta producerea unui asemenea prejudiciu sau obtinerea unui asemenea avantaj.

In ceea ce priveste cupoanele de reducere, Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

- pierderea, deteriorarea, distrugerea acestora, nici pentru prezentarea unor exemplare necorespunzatoare, deteriorate sau falsificate

- neutilizarea de catre Participanti a cupoanelor de reducere in cadrul termenelor de valabilitate

Organizatorul nu este obligat sa acorde reducerea de pret pe baza unor cupoane de reducere care nu intrunesc toate conditiile prevazute in acest regulament.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea in cazul oricarei situatii ce determina imposibilitatea participarii unei persoane la Serviciu ca urmare a unor restrictii de natura tehnica sau a altor limitari specifice pe care le-ar putea implica desfasurarea unei astfel de campanii, de exemplu: neutilizarea corecta a site-ului, nefunctionarea serviciului de date, furtul telefonului, falsificarea cupoanelor de reducere etc. prelucrarea datelor cu caracter personal

Organizatorul se angajeaza sa nu foloseasca datele personale ale Participantilor obtinute ca urmare a desfasurarii Serviciului, decat in scopul derularii acestuia in conformitate cu acest Regulament, o utilizare in orice alt scop nefiind permisa. Datele personale prelucrate de Organizator vor fi: numele si prenumele Participantului, seria si numarul cartii de identitate pentru persoanele fizice, nume companie, adresa sediu, CUI, date reprezentant legal pentru persoane juridice, numarul de identitate a telefonului personal, adresa de e-mail, colectate direct de la Participanti.

Organizatorul se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor. Organizatorul nu va utiliza datele furnizate decat pentru executarea Serviciului sau orice date derivate din aceste date in alte scopuri, cu exceptia cazului in care prelucrarea este impusa de o obligatie legala.

Pentru exercitarea drepturilor ce revin Participantilor conform legislatiei in vigoare, puteti sa va adresati prin apel la Serviciul Clienti la numarul de telefon 0748.111.997, in scris la adresa sediului social sau pe adresa de email clienti@artero.ro, in atentia Responsabilului pentru prelucrarea datelor personale. In acest sens, Organizatorul garanteaza Participantilor posibilitatea de exercitare a urmatoarelor drepturi:

-          Dreptul de a fi informati asupra prelucrarii datelor personale

-          Dreptul de a avea acces la datele personale

-          Dreptul de interventie si actualizare a datelor personale

-          Dreptul de opozitie la prelucrarea datelor

-          Dreptul de stergere a datelor personale

-          Dreptul de a se adresa autoritatii competente (ANSPDCP) sau justitiei

-          Dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor personale

-          Dreptul de portabilitate a datelor personale furnizate.

Dupa incheierea Serviciului, datele cu caracter personal prelucrate de Organizator vor fi distruse in totalitate.

Organizatorul informeaza Participantul ca singura consecinta a refuzului de a furniza oricare din datele cu caracter personal este neparticiparea la acest Serviciu. Furnizarea acestor date este echivalenta cu participarea in Serviciu si agrearea tuturor conditiilor din regulament.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Termenii si conditiile Serviciului sau de a suspenda/intrerupe/prelungi oricand desfasurarea acestui Serviciu, fara drept de compensare, orice modificare fiind adusa la cunostinta publicului inainte de data la care va intra in vigoare.

Pana la data unei eventuale modificari a Serviciului, Organizatorul va respecta conditiile stipulate in Termeni si conditii.

Organizatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru luarea la cunostinta de catre Participanti a modificarilor, cat timp acestea sunt afisate pe site-ul Organizatorului, www.artero.ro, in sectiunea dedicata Serviciului.

In situatia in care Campania este intrerupta/suspendata, Organizatorul va acorda reducerile in baza cupoanelor de reducere emise pana la data suspendarii sau intreruperii, in conformitate cu Termenii si conditiile agreate.

Orice reclamatie care are legatura cu desfasurarea Serviciuului va fi adresata in scris Organizatorului, la adresa sediului social specificata in Termeni si conditii, in termen de 5 (cinci) zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la Serviciu se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.

Termenii si conditiile Serviciului sunt disponibile gratuit tuturor solicitantilor la sediul si magazinul Organizatorului si pot fi consultate si pe site-ul oficial al Organizatorului la adresa www.artero.ro pe intreaga perioada a Serviciului.

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Afla mai multe